फरक दृष्टि

0
1136

-दुर्गाप्रसाद पोख्रेल

Advertisements

तिमी जीवन नै जङ्गल देखिरहेछौ
हामी जङ्गलमै जीवन लेखिरहेछौं
तिमी मङ्गलमा जीवन खोजिरहेछौ
हामी जीवनमा मङ्गल खोजिरहेछौं ।१।

तिमी धनसम्पत्तिमा सुख मानिरहेछौ
हामी सुख नै धनसम्पत्ति जानिरहेछौं
तिमी यान्त्रिकताको वस्ती खोजिरहेछौ
हामी मानवताको मस्ती रोजिरहेछौं ।२।

तिमी बाहिरी रुपमा गुण देखिरहेछौ
हामी भित्री गुणमा रुप लेखिरहेछौं
तिमी जीवनमा पनि मृत्यु खोजिरहेछौ
हामी मृत्युमा पनि जीवन खोजिरहेछौं ।३।

तिमी सम्पदामा सन्तुष्टि खोजिरहेछौ
हामी सन्तुष्टिमै सम्पदा खोजिरहेछौं
तिमी एकतामा अनेकता खोजिरहेछौ
हामी अनेकतामा एकता रोजिरहेछौं ।४।

तिमी भाईमा पराई खोजिरहेछौ
हामी पराईमा भाई खोजिरहेछौं
तिमी फूलमा काँडा खोजिरहेछौ
हामी काँडामा फूल खोजिरहेछौं ।५।

तिमी कल्पनामा यथार्थ खोजिरहेछौ
हामी यथार्थमा कल्पना खोजिरहेछौं
तिमी सपनामा विपना खोजिरहेछौ
हामी विपनामा सपना खोजिरहेछौं ।६।

तिमी सपनामा शहीद खोजिरहेछौ
हामी शहीदमा सपना खोजिरहेछौं
तिमी नेतामा राष्ट्र खोजिरहेछौ
हामी राष्ट्रमा नेता खोजिरहेछौं ।७।

तिमी साध्यमा साधन खोजिरहेछौ
हामी साधनमा साध्य खोजिरहेछौं
तिमी ध्येयमा ध्यान खोजिरहेछौ
हामी ध्यानमा ध्येय खोजिरहेछौं ।८।

तिमी घरदेशमा परदेश खोजिरहेछौ
हामी परदेशमा घरदेश खोजिरहेछौं
तिमी मस्तीमा वस्ती खोजिरहेछौ
हामी वस्तीमा मस्ती खोजिरहेछौं ।९।

तिमी रेलले मट्टीतेल खोजिरहेछौ
हामी मट्टीतेलले रेल खोजिरहेछौं
तिमी बिजुलीले पानी खोजिरहेछौ
हामी पानीमा बिजुली खोजिरहेछौं ।१०।

तिमी विज्ञानले ज्ञान खोजिरहेछौ
हामी ज्ञानले वि.ज्ञान खोजिरहेछौं
तिमी दिनपछि रात कुरिरहेछौ
हामी रातपछि दिन कुरिरहेछौं ।११।

तिमी गतिमा जीवन देखिरहेछौ
हामी जीवनमा गति लेखिरहेछौं
तिमी मूल्यमा जीवन खोजिरहेछौ
हामी जीवनमा मूल्य खोजिरहेछौं ।१२।

LEAVE A REPLY